NJS SVENSK AVDELNING

NJS svensk avdelning är den svenska delen av NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete.

Motsvarande nationella avdelningar finns i Danmark, Finland och Norge. Medlemmar i NJS svensk avdelning är personer och organisationer med yrkesmässig anknytning till järnvägssektorn i Sverige. Avdelningen leds av en styrelse som svarar för NJS verksamhet i Sverige. Ordföranden i NJS svensk avdelning representerar Sverige i det nordiska samarbetet inom NJS.


NJS svensk avdelning, liksom de nationella avdelningarna i Danmark, Finland och Norge, anordnar seminarier, studiebesök och bidrar till annan kunskapsspridning som stärker medlemmarnas fackkunskaper. Som medlem i NJS svenska avdelning är du alltid välkommen att delta i samtliga seminarier och andra arrangemang som NJS anordnar, oavsett vilken avdelning som är arrangör.

ARRANGEMANG

AKTUELLA

PLANERADE

GENOMFÖRDA

NJS svensk avdelning publicerar program och presentationer från seminarier och studiebesök som avdelningen har arrangerat. Klicka på knappen nedan för att komma till genomförda arrangemang och presentationer.

BLI MEDLEM I NJS SVENSK AVDELNING

Är du verksam inom den svenska järnvägsbranschen och vill hålla dig uppdaterad omvad som är på gång inom Norden? Då är ett medlemskap i NJS svensk avdelning lösningen. Som medlem i NJS svensk avdelning får du löpande inbjudningar till seminarier i aktuella ämnen, studiebesök och andra aktiviteter som NJS arrangerar i Danmark, Finland, Norge och i Sverige. I medlemskapet ingår också Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet. NJT utkommer med fem nummer per år.