BLI MEDLEM I NJS SVENSK AVDELNING

Som medlem i NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete, blir du en del av ett kvalificerat nätverk inom den nordiska järnvägsbranschen. Du inbjuds till intressanta seminarier och får Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet, hem i postlådan fem gånger per år.


Såväl enskilda personer som företag och organisationer kan vara medlemmar i NJS svensk avdelning. Det som förenar oss är en professionell anknytning till den svenska järnvägsbranschen. För att bli medlem, klicka på någon av knapparna nedan och fyll i uppgifterna i formuläret.


Årsavgiften till NJS Svensk avdelning är 175 kr för enskild medlem 125 kr för korresponderande medlem (pensionär). Årsavgiften kan betalas med Swish 123 671 77 22 eller via bankgiro 796-3325.


Årsavgiften för företag och organisationer är 1 750 kr och består av en medlemsavgift på 250 kronor och en serviceavgift på 1500 kronor. Moms tillkommer på serviceavgiften. Årsavgiften faktureras.