NJS NATIONELLA AVDELNINGAR

NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete är en nordisk sammanslutning av personer och organisationer med ett yrkesmässigt intresse av den nordiska järnvägsbranschen. Verksamheten bedrivs av nationella avdelningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Klicka på nationsflaggorna eller "Nationella avdelningar" i menyn för att läsa mer om verksamheten i respektive land.


NJS - pohjoismaisen rautatieyhteistyön foorumi on pohjoismainen henkilöiden ja organisaatioiden yhdistys, joka on kiinnostunut pohjoismaisesta rautateistä. Liiketoimintaa hoitavat kansalliset osastot Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Napsauta valikossa kansallisia lippuja tai "Nationella avdelningar" saadaksesi lisätietoja kunkin maan toiminnasta.