GENOMFÖRDA ARRANGEMANG I NJS SVENSK AVDELNING

Här redovisar vi program och presentationer från de seminarier och andra arrangemang som NJS svenska avdelning har arrangerat. Du kan även lyssna till några av dem.

2024-04-15: REGERINGSUPPDRAGET ATT SÄKERSTÄLLA TÅGFÄRJEFÖRBINDELSEN TRELLEBORG–TYSKLAND


2024-03-21: THE FEHMARN BELT CONNECTION AND THE DANISH RAIL CONNECTIONS


2024-01-16: NYA FORDON OCH NY DEPÅ FÖR KRÖSATÅG


2023-12-11: THE GERMAN CONNECTION TO THE FEHMARN BELT


2023-10-26: GÖTEBORG–OSLO, MODERNISERING INFÖR FRAMTIDEN


2023-10-03: REGERINGSUPPDRAG I VÄST OCH SYD


2023-09-28: ANALYS AV ÅTGÄRDER I TRANSPORTINFRASTRUKTUREN I NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LÄN


2023-06-01: NOISE CONTROL ON RAILWAYS IN THE NORDIC COUNTRIES


2023-05-24: JÄRNVÄGSCOLLEGE – FÖR EN BANBRYTANDE FRAMTID (I SAMBAND MED ÅRSMÖTE)


2023-05-11: VÄSTKUSTBANAN – FRAMTIDA ROLL SOM TRANSPORTKORRIDOR


2023-05-03: NÄR, VAR OCH HUR ÄR TÅGET BÄSTA RESALTERNATIV?


2023-04-27: TRAFIKERINGEN AV OSTLÄNKEN


2023-04-27: OSTLÄNKEN OCH SAMHÄLLSPLANERINGEN


2023-04-26: JÄRNVÄGENS GRÖNA KULTURARV


2023-04-26: DIGITALISATION AND AUTOMATED TRAINS


2023-03-14: SYDOSTLÄNKEN, GENVÄG TILL KONTINENTEN


2023-03-08: ERTMS IN THE NORDICS – STATUS AND FUTURE BENEFITS


2023-01-31: NYA GODSTÅG PÅ SPÅRET – GODSSEMINARIUM 2


2022–12–14: OSTLÄNKEN – AKTUELLT PLANERINGSLÄGE


2022-12-07: FORDONSFÖRSÖRJNING – CENTRALA AKTÖRER


2022-10-10: JÄRNVÄGSUNDERHÅLL I TRAFIKVEREKTS REGI


2022-09-29: RESENÄRSPERSPEKTIVET OCH JÄRNVÄGEN


2022-06-07: HÖGRE KAPACITET FÖR GODSTÅG


2022-05-13: GÖTEBORG, NAVET I TRANSPORTKORRIDOREN OSLO–KÖPENHAMN–HAMBURG (I SAMBAND MED NJS GENERALFÖRSAMLING I GÖTEBORG)

Enskilda presentationer


 

2022-05-02: AUTOMATISERADE OCH FÖRARLÖSA TÅG


2022-03-28: NYA TUNNELBANAN I STOCKHOLM


2022-02-17: 95 PROCENT – PUNKTLIGHET FRÅN SIFFRA TILL HANDLING


2022-01-31: NY PLAN FÖR INFÖRANDET AV ERTMS I DET SVENSKA JÄRNVÄGSSYSTEMET


2021-12-06: NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022–2033


2021-12-01: NY STAMBANA OSLO–STOCKHOLM


2021-11-25: NY JÄRNVÄG GÖTEBORG–BORÅS


2021-10-20: LANDBROAR – ETT NYTT SÄTT ATT BYGGA JÄRNVÄGAR, HUR GÅR VI VIDARE?

Ytterligare information


2021-09-23: NY NATTÅGSTRAFIK STOCKHOLM–HAMBURG


2021-06-14: EU:S JÄRNVÄGSPOLITIK


2021-06-03: UTVECKLING AV JÄRNVÄGSSTATIONER

Delar


2021-05-26: LANDBROAR – ETT NYTT SÄTT ATT BYGGA JÄRNVÄG


2021-05-18: ROSLAGSBANAN – 136-ÅRING REDO FÖR NÄSTA FAS


2021-05-10: DIGITALA AUTOMATKOPPEL GODSVAGNAR


2021-04-22: FLIXTRAIN – NY TÅGOPERATÖR I SVERIGE


2021-04-16: ATLANTKORRIDOREN FINLAND–SVERIGE


2021-03-31: NYA STAMBANOR – PROGRAM OCH PROJEKT


2021-03-25: RAIL BALTICA AND THE NORTHD SEA–BALTIC CORRIDOR


2021-02-18: TÅGFÄJETRAFIKENS FRAMTID


2021-02-15: HH-UTREDNINGEN


2021-01-12: TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG


2020-12-08: ÖRESUNDSBRON 20 ÅR


2020-11-25: BOTNIABANAN TIO ÅR


2020-11-17: ÅRSMÖTE NJS SVENSK AVDELNING


2020-11-02: JÄRNVÄGSUNDERHÅLL – HUR SVÅRT KAN DET VARA?


2020-10-12: ASSET MANAGEMENT OCH JÄRNVÄGSUNDERHÅLL

2020-09-30: UTBYGGNADEN FYRA SPÅR TILL UPPSALA


2020-09-21: HUR CORONAPANDEMIN PÅVERKAT VÅRT RESANDE


2020-09-15: ÅTGÄRDSVALSSTUDIE OM UTVECKLINGEN AV PENDELTÅGSTRAFIKEN I STOCKHOLMS LÄN


2020-08-31: STOCKHOLMS NYA CONTAINERHAMN


2020-06-16: INTERNATIONELLA TÅGBILJETTER – EN FRAMVÄXANDE MARKNAD


2020-06-02: ETT NATIONELLT BILJETTSYSTEM FÖR  ALL KOLLEKTIVTRAFIK


2020-05-19: HÖJD HASTIGHET TILL 250 KM/TIMME PÅ BANOR MED BLANDAD TRAFIK


2020-04-23: UTREDNINGEN OM FRAMTIDENS JÄRNVÄGSUNDERHÅLL


2020-03-19: BULLERREGLERING I EUROPA – ETT HOT MOT GODSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG OCH VÅRT JÄRNVÄGSSYSTEM?


2020-03-09: RAILWAY CONNECTIONS TO AIRPORTS IN THE NORDICS

Parts


2020-02-13: GRÄNSÖVERSKRIDANDE OCH HÅLLBARA GODSTRANSPORTER I MITTSTRÅKET


2020-01-30: FR8RAIL II MID-TERM CONFERENCE, DIGITALIZATION AND AUTOMATION OF FREIGHT RAIL

Parts


2019-12-09: TECHNIQUE FOR EFFICIENT AND SUSTAINABLE RAILWAY TRAFFIC OPERATION


2019-11-27: FLER NATTÅGSFÖRBINDELSER TILL EUROPA


2019-11-21: UTVECKLINGEN PÅ BLEKINGE KUSTBANA OCH TÅGSTRATEGI 2050


2019-11-18: SJ:S FRAMTIDA UTMANINGAR


2019-11-04: TRAFIKVERKETS STRÅKKORRDINERING


2019-10-09: PRESENTATION OF SWISSRAIL INDUSTRY ASSOCIATION


2019-09-23: UTVECKLING AV OSTKUST- OCH ÅDALSBANORNA


2019-09-13: ATT RESA MED TÅG PÅ KONTINENTEN


2019-05-21: TRAIN FERRIES AND REDUNDANCY IN THE INTERNATIONAL RAIL FREIGHT


2019-04-10: PRESENTATION AV ALSTOMS VERKSAMHET (ÅRSMÖTE)


2019-04-04: STUDIEBESÖK, PÅGATÅGSDEPÅN RAUS


2019-03-21: ALTERNATIVA DRIVMEDEL FÖR TÅG


2019-03-07: WORKSHOP OM KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM JÄRNVÄGEN I NORDEN


2019-02-18: FLYGBRÄNSLETRANSPORTER TILL ARLANDA FLYGPLATS


2019-02-05: ÖVERFLYTTNING AV BASUNDERHÅLLET FRÅN INFRANORD TILL TRAFIKVERKET


2018-12-05: JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR ATT UTVECKLA ARLANDA FLYGPLATS


2018-11-15: EU:S FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKET


2018-10-16: CROSS-BORDER RAIL TRAFFIC IN THE NORDIC REGION


2018-09-27: NY NATIONELL TRANSPORTPLAN – VAD INNEBÄR DETTA FÖR JÄRNVÄGEN?


2018-09-11: PÅ NYA SPÅR MOT FRAMTIDEN: HÖGHASTIGHETSBANA HÄSSLEHOLM–LUND


2018-08-30: ÖVERDÄCKNING AV STOCKHOLMS CENTRALSTATION


2018-04-19: SJ:S FORDONSSATSNINGAR (ÅRSMÖTE)


2017-11-30: UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I SKÅNE


2017-11-08: 30 MILJARDER TILL SPÅRBUREN KOLLEKTIVTRAFIK I STOCKHOLM


2017-10-23: FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018–2029


2017-09-20: PRESENTATION AV HECTOR RAIL


2017-08-28: JÄRNVÄGSBRANSCHENS SAMVERKANSFORUM


2017-05-29: CITYBANAN


2017-05-09: NYA JÄRNVÄGEN STOCKHOLM–OSLO, NÄSTA!


2017-04-05: SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM


2016-12-12: SHIFT2RAIL


2016-11-07: ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK I ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM


2016-10-25: ERTMS IN THE NORDIC COUNTRIES

Parts


2016-10-10: KAPACITETSANALYSER


2016-09-26: REGIONAL TÅGTRAFIK I BERGSLAGEN OCH MÄLARDALEN


2016-02-10: JÄRNVÄGENS ORGANISATION – HUR KAN DET BLI BÄTTRE?


2015-09-30: NATTÅGSTRAFIKENS FRAMTID I DE NORDISKA LÄNDERNA


2015-09-16: STUDIEBESÖK HALLANDSÅS


2015-05-18: NYA TUNNELBANAN


2014-10-23: ROSLAGSBANANS UTBYGGNAD


2013-12-04: REGIONAL TÅGTRAFIK I MÄLARDALEN

Tomas Ahlbergs presentation