2024 – ETT JUBILEUMSÅR FÖR NJS

Den 28 augusti 2024 fyller NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete 150 år som nordisk samarbetsorganisation. Dessutom fyller NJS finska avdelning 100 år samma dag. Det ska naturligtvis firas, och hela år 2024 är vårt jubileumsår med höjdpunkten den 30–31 augusti i København. Då firar NJS ordentligt med en stor nordisk konferens, jubileumsbankett och ett studiebesök i Rødby vid bygget av de danska landanslutningarna till den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen. Inbjudan med program kommer under våren.


Men firandet kommer att märkas även på andra sätt. Vår tidning, Nordisk järnbanetidskrift, kommer ut med ett särskilt jubileumsnummer inför sommaren. Och våra nationella avdelningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige genomför olika arrangemang, såsom seminarier och studiebesök, under jubileumsåret.


Vi är stolta över vårt arv och ser fram emot att fortsätta vara en viktig del av den nordiska järnvägsbranschens framtid. Välkommen att vara med och fira med oss!

KALENDARIUM FÖR JUBILEUMSÅRET

Här redovisar vi planerade aktiviteter under jubileumsåret. Mer information om och anmälan till aktuella arrangemang gör du på förstasidan.

DATUM

ARRANGEMANG

15 april

Regeringsuppdraget att säkerställa tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Tyskland

17.april

Statens havarikommisjon for transport – arbeidsmetoder og prioriteringer

25 april

Projekt MPK – erfarenheter och framtida möjligheter

30–31 augusti

Jubileumsfirande i København enligt särskilt program

NÅGRA BILDER UR HISTORIEN

Vi har valt att publicera några bilder från vår 150-åriga historia. Samtliga svart/vita bilder är hämtade från boken Jernbanesamarbeid over grenserne – Nordiska Järnvägsmannasällskapet 1874–1984, av Bjørn Holøs.

År 1924 var ett viktigt år i NJS historia. Då blev Finland medlem i föreningen med generaldirektör Jalmar Castrén som första ordförande i NJS finska avdelning. Här syns den finländske ordföranden till vänster om den svenske kungen Gustaf V vid ett statsbesök i Finland år 1925.

NJS nordiska styrelse håller möte i Helsingfors år 1929. I första raden från vänster ses generaldirektör A. T Andersen Alstrup, Danmark, generaldirektör Axel Granholm, Sverige,

generaldirektör Jalmar Castrén, Finland, och direktör H. J. Darre-Jenssen som representerar den norska avdelningen.

NJS 26:e allmänna möte genomfördes den 9 juni 1966 i Oslo. Bilden är från mötets öppnande i en fullsatt aula vid Oslo universitet. På podiet syns generaldirektör Erik Uppmark, SJ, överdirektör S. Piirinen, VR, generaldirektör P. E. N. Skov, DSB, och generaldirektör H. E. Stokke, NSB.

Efter pandemiåren 2020 och 2021 som omöjliggjorde alla fysiska arrangemang, genomförde NJS sin 40:e generalförsamling den 13–14 maj 2022 i Göteborg. NJS avgående president, Per Olof Lingwall, hälsar välkommen till banketten i Frimurarhuset, Göteborg.

Foto: Fredrik Lithner