NJS DATASKYDDSPOLICY

För NJS är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.


NJS respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och för skydd av dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.


 • NJS samlar bara in de personuppgifter som behövs för att kunna hantera ditt medlemskap och bedriva vår verksamhet.
 • NJS skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • NJS använder bara uppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • NJS tar bort personuppgifter som inte längre behövs.
 • NJS informerar sina medlemmar om vilka uppgifter som behöver registreras och när vi gör det.
 • NJS informerar sina medlemmar och berörda myndigheter om en incident, som berör vår behandling av personuppgifter, skulle uppstå.


PERSONUPPPGIFTSANSVARIGA

 • NJS dansk avdelning är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör medlemmarna i Danmark.
 • Nordiska järnvägssällskapet, Finlands avdelning rf. (Pohjoismaiden Rautatieseura, Suomen osasto ry), FO-nummer 1521471-4, med adress Nissasvägen 3 B 14, 01200 Vanda, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör medlemmarna i Finland.
 • NJS norsk avdelning är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör medlemmarna i Norge.
 • NJS svensk avdelning, org.nr 802002-4702, med adress NJS svensk avdelning, c/o Trafikverket, 172 90 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör medlemmarna i Sverige.


PERSONUPPGIFTER SOM NJS BEHANDLAR

NJS samlar in uppgifter på olika sätt och vid olika tillfällen, såsom när du anmäler dig som medlem, deltar i någon av våra aktiviteter eller besöker vår webbplats. Vi samlar bara in de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt medlemskap och bedriva vår verksamhet.


1. NÄR DU ANMÄLER DIG SOM MEDLEM I NÅGON AV NJS NATIONELLA AVDELNINGAR

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnr, e-postadress och utdelningsadress för NJT)
 • Företag/organisation
 • Födelsedatum och kön


Ändamål med behandlingen

NJS samlar in de uppgifter som behövs för att kunna hantera ditt medlemskap, till exempel skicka ut inbjudningar till de aktiviteter som NJS anordnar och distribuera NJT.


Rättslig grund för behandlingen

I Sverige gäller avtal och berättigat intresse. I Finland gäller rättslig förpliktelse och berättigat intresse.


Lagringstid

NJS lagrar dina uppgifter så länge du är medlem. När ditt medlemskap har upphört tar vi bort dina uppgifter. I enlighet med bokföringslagstiftningen i respektive land sparar vi dock information om erlagda medlemsavgifter i form av verifikationer så länge lagen förutsätter.


2. NÄR DU ANMÄLER DIG TILL EN AKTIVITET SOM NJS ANORDNAR

 • Namn
 • Kontaktuppgifter


Ändamål med behandlingen

NJS samlar in de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt deltagande i aktiviteten.


Rättslig grund för behandlingen

Avtal


Lagringstid

NJS lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att kunna genomföra aktiviteten. Därefter tas dessa uppgifter bort.


3. ENHETSINFORMATION

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in information om IP-adresser, geografisk information, operativsystem, etc. via statistikverktyg.


Ändamål med behandlingen

NJS samlar in de uppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla och förbättra sina tjänster.


Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse


Lagringstid

NJS lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålet.


ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

NJS säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. För att kunna fullgöra sin verksamhet kan NJS behöva dela personuppgifter med andra organisationer som har anknytning till NJS, till exempel för distribution av NJT, vid seminariearrangemang eller för vissa IT-tjänster såsom medlemsregister. Dessa organisationer utgör så kallade personuppgiftsbiträden och får bara behandla dina uppgifter enligt våra instruktioner.


NJS kan i vissa fall enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter och information till myndigheter.


LÄNKAR I DIGITALA KANALER

Det kan förekomma länkar i NJS digitala kanaler som leder till andra digitala kanaler, till exempel andra webbplatser. NJS ansvarar inte för innehåll eller säkerhet i dessa digitala kanaler.


DINA RÄTTIGHETER

RÄTT TILL TILLGÅNG AV DINA UPPGIFTER

Du rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter som NJS har registrerade.


RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING

Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Men om vi raderar dina personuppgifter kan vi inte längre hantera dig som medlem. Vill du att dina uppgifter ska raderas är det enklast att säga upp medlemskapet i NJS.


RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.


KONTAKT

Klicka på någon av länkarna nedan för att kontakta din nationella NJS-avdelning